Rekultivace vašeho pozemku

Rekultivace se nejčastěji aplikuje v lokalitách, které jsou zasaženy těžbou nerostných surovin. Stejně tak ale můžete zrekultivovat vaši starou zahradu nebo ovocný sad, který už dlouho nevynáší žádnou úrodu a vy se tak každý den koukáte na nevyužitou plochu. Při rekultivaci je kladen důraz především na znovunavrácení území do stavu, které co nejlépe zapadne do krajinného rázu.

To nejlepší pro vaši zahradu

Jestliže se na pozemku nacházejí nevhodné náletové dřeviny, je nutné jejich odstranění. V případě, že je na zahradě necháte, může dojít k jejich rozmnožení na celé ploše pozemku. Na volnou plochu poté můžete zasadit ovocné stromy či keře, které již další rok mohou plodit zdravé a chutné plody. Co se týče okrasných dřevin, vybírejte převážně zakrslé formy či listnaté stromy, které se snadno udržují, a jejich růst se dá snadno regulovat. Pokud je zahrada dostatečně rozsáhlá, můžete zde vybudovat přírodní bazén či jezírko, které bude dominantou celého pozemku. Údržba zeleně a rekultivace je mnohdy složitá činnost, a proto je vhodné obrátit se na specializovanou firmu, která vám se vším ráda poradí.