Jak ohlásit neetické chování na Protikorupční linku

Přesto, že Protikorupční linka funguje v České republice už řadu let, není ještě dostatečně v povědomí široké veřejnosti. Je to velká chyba, protože pak může převládat obecný názor, že se s korupcí a jinými trestnými činy v podstatě nedá nic dělat. Je to omyl. Každý občan může své podezření na neetické nebo dokonce trestné konání jakéhokoliv úředníka ohlásit anonymně na bezplatnou linku 199. Právě k tomuto účelu je Protikorupční linka zřízena. Není ani nutné mít 100% jistotu, že se úředník skutečně nekalých praktik dopustil. Žádný problém nebude zameten takzvaně pod koberec a každý podnět bude pečlivě prošetřen.

Šetření se ujímá hned několik institucí

Na šetření konkrétních oznámení se podílí nezávisle na sobě několik institucí a také vše prochází automaticky zpětnou kontrolou systémem Protikorupční linky. Je třeba myslet na to, že korupce státních úředníků je většinou prvním krokem k uskutečnění těch největších podvodů. Pokud se tomu pomyslnému prvnímu kroku zabrání, podvod už nemá kam směřovat a problém je zastaven hned na samém počátku.