Elektronická cigareta

Pojďte si vytvořit seznam současných negativních vlivů na život člověka a zjistíte, že jsou dvojího druhu – vnější, které jsou nám vnucovány – to může být například hlučné prostředí, znečištěné ovzduší, přísady do potravin… Tyto vnější vlivy většinou kontrolovat nelze. Vlivy, které bychom mohly označit za vnitřní, však kontrolovat můžeme. Je to například hlučná televize, vyváženost naší stravy a samozřejmě i kouření cigaret. Přesto obviňujeme vnější vlivy jako příčiny všeho zla. Avšak jejich význam je ve srovnání s tím, jak se znečišťujeme sami sebe vnitřními vlivy minimální.Elektronická cigareta může všem kuřákům pomoci výrazně zmírnit své vlastní sebeznečišťování.
Elektronická cigareta je skvělá volba, jak zmírnit důsledky kouření.

Možnost volby

Uskutečnění volby přestat kouřit vám usnadní elektronická cigareta.