Co vše obsahují odpadní vody?

http://www.tvs-centrum.cz/bezvykopova-oprava-kanalizace-9 http://www.tvs-centrum.cz/bezvykopova-oprava-kanalizace-9 Na vzniku odpadních vod se podílejí jednotlivé domácnosti, instituce, firmy, školy, ve větším měřítku průmyslové podniky, další složku tvoří oplachové vody z mytí ulic a dešťová voda. Za znečištěnou vodu nepovažujeme jen tu, ve které se nacházejí zbytky nejrůznějších chemických sloučenin, rozpuštěných i nerozpuštěných organických i anorganických látek a na první pohled viditelné odpadky, ale také tu, ve které nastanou změny teploty, pachu a zabarvení.

Jedná se o vážný problém

Nebezpečný koktejl, který nám proudí v potrubí, se podílí na jednom z největších problému našeho světa, kterým je omezený přístup velké části populace k pitné vodě. Je tedy důležité včasné čištění kanalizací domovních i komunálních, pravidelné revize i zodpovědný uživatelský přístup.

Co vše obsahují odpadní vody?
5 (100%)1